Az a Háromszög

Az a Háromszög

A Világ a Női és Férfi erők egyesülésével válik Eggyé és oszthatatlanná. A Mindenség-Univerzum-Makrokozmosz a jelképek szintjén a csúcsával lefelé (női minőség) és a csúcsával felfelé(férfi minőség) mutató háromszögek által fejezi ki (yantra, salamon pecsétje), hogy e két princípium ellentétes irányú, mégis a harmónia, a kiteljesedés, az eggyé válás a kettőjük összeolvadásakor alakul ki végső egyetlen valóság.

A racionális férfi teremtő, kiáramló mentális sík találkozik az érzelmi alapokon nyugvó női befogadó asztrális síkkal, a termékeny talajjal, melybe MAGját szórva válik teremtővé. A Női és a Férfi minőség csak együtt képes újat és maradandót alkotni, vagyis teremteni. Így válik az anya, vagyis a nő anya-ggá, illetve Anya-Természetté (Föld-Anya), melyhez a teremtő gondolat Magja-csírája nélkülözhetetlen.

A csúcsával lefelé mutató háromszög sok kultúrában a női minőség szimbóluma, amint a Vénusz-domb, vagy vulva, magyarul a punci is egy lefelé mutató háromszög az emberi test esztétikus szimbolikájában. Ez a befogadó szeretet és termékenység, egy új minőség: a gyermek születésének dimenzionális kapuja, a női test szentélyének bejárata, hol majd a férfi és női minőség egyesítése után megjelenik az atyai és anyai teremtő erők egybe olvadt eredménye: a gyermek.

A szexualitás, mint testi vágy és testi szinten megjelenő cselekvés energia a szerelemmel egyesült erővel létrehoz egy eleddig nem létező újat, mely a yin és yang, a férfi és női princípium egységes szeretetének összeolvadó eredménye lesz. A fejlődés és változás előremutató erői a szerelemmel karöltve hozza életre az újat.

 Ajánlom a következő írásokat:

A Világ Fény-MAGja
Örök Fény a SZER-elem Állapota
Lelki Blokkjaink & Tantra Masszázs


A Tudatosság RendSZERe MÁS-VILÁG weboldal

Tantra-Fény-Mag weboldal